Aybars Tekcan, Ortopedi, Ortopedi Ve Travmatoloji, OrtopediVeTravmatoloji

El ve Bilek Kırıkları Nerede Oluşur?

El ve bilek ağrısı düşme, çarpma veya trafik kazası ile oluşuyor ise mutlaka kırıklar akla gelmelidir. El ve Bilek ön kol kemikleri olan radius ve ulna ile 8 adet küçük kemiklerden oluşmaktadır. El ve Bilek kırıkları bu kemiklerin biri yada bir kaçı arasında oluşabilir. En sık olarak radius alt uç kırıklarını ve skafoid (8 kemikten biri olup el bilek fonksiyonarında anahtar rolü vardır) kemik kırıklarını görmekteyiz.

Radius Alt Uç Kırıkları

El ve Bilek kırıklarında en sık gördüğümüz kemiktir. Sıklıkla açık el üzerine düşme sonrasında oluşur. Bu kırıklar basit düşme gibi düşük enerjili yaralanmalar ile olabileceği gibi trafik kazaları yada yüksekten düşme gibi yüksek enerjili yaralanmalar ile de olabilir. Osteoporoz kemiği zayıflatan bir hastalıktır ve bu kırıklar daha sık görülür.

Nasıl tedavi edileceğine karar verilirken kırığın yerinden ayrılıp ayrılmadığına, parçalı olup olmadığına, ekleme uzanıp uzanmadığına, başka kırık yada çıkıkların eşlik edip etmediğine ve osteoporoz varlığına dikkat edilir. Yerinden kaymamış ve ekleme uzanmayan kırıklar için cerrahi uygulanmaz ve alçı tedavisi ile iyileşme sağlanır. Kırık parçalı ise (alçı ile yerinde durmaz ve kayar), eklem uzanıyor ise ve başka kırık yada çıkıklar eklenmiş ise cerrahi olarak tedavi edilmelidir.

Tedaviye karar verilirken hastanın yaşı, aktivite düzeyi, el bileğinden beklentisi (hobisi olan veya spor yapan hastanın yüksektir), dominant el(sağ yada sol) ve başka hastalıkların olup olmadığı da dikkate alınan noktalardır.

Cerrahi seçenekler arasında kapalı olarak yerine getirilen kırığın kesi yapılmadan teller ile sabitlenmesi, açık olarak plak-vida ile sabitlenmesi yada haricen konan cihazlar (eksternal fiksatörler)  ile sabitlenmesi bulunmaktadır. Bu seçenekler tek başına yada kombine olarak kullanılabilir.

Tedaviye karar verilirken çok çeşitli kriterler olması nedeniyle merkezler arasında görüş farklılıkları olabilmektedir. En sık yapılan hata yaşlı hastaların beklentisinin düşük olacağı düşünülerek alçı ile tedavi etmeye çalışılmasıdır. Alçının ilk yapıldığı anda kırık uygun durumda olsa da takip eden haftalarda kırık pozisyonunda kayıp olabilmektedir. Uygun kaynamayan kırıklar el bileğinde yamukluk ve ağrıya neden olmakta ve fonksiyonları azaltmaktadır.

Benim bu konudaki görüşüm; yaşam süresinin uzadığı ve yaşlılığında aktif yaşayan kişi sayısının arttığı ülkemizde bu kırıkların olabildiğince iyi bir şekilde tedavi edilmesidir.

Aybars Tekcan, Ortopedi, Ortopedi Ve Travmatoloji, OrtopediVeTravmatoloji
Aybars Tekcan, Ortopedi, Ortopedi Ve Travmatoloji, OrtopediVeTravmatoloji
Aybars Tekcan, Ortopedi, Ortopedi Ve Travmatoloji, OrtopediVeTravmatoloji

Resimlerde Ekleme uzanan ve ayrılmış el bilek kırığı. Aşağıdaki resimlerde plak ve vidalar kullanılarak sabitlenmiş hali görülmektedir