ortopedi-travmatoloji-ortopedivetravmatoloji-aybarstekcan-meniskus-yirtiklari

Donuk Omuz nedir?

Omuz eklemini oluşturan kemikler, kaslar ve bağlar eklem kapsülünün içindedir. Bu eklem kapsülünün kalınlaşması ve gerginleşmesi sonucunda Donuk Omuz  adı verilen rahatsızlık oluşur.

Donuk Omuz hastalığının belirtileri nelerdir?

Ağrı ve omuz eklem sertliği ile karakterize olan bir eklem hastalığıdır. Öncelikle ağrı başlar. Giderek ağrının şiddeti artar ve eklemde hareket kısıtlılığı gelişir. Kolun yukarı kaldırmakta ve geriye almakta güçlük oluşur. Günlük yaşam aktivitelerini yapma zorlaşır. Geceleri şiddetli ağrı oluşur.

Donuk Omuz hastalığı kimlerde oluşur?

Genellikle 40 yaş üzeri bayanlarda görülme olasılığı fazladır. Şeker hastalığı ve/veya troid hormon rahatsızlığı olanlarda daha sık görülebilir. Düşme, çarpma yada incinme gibi omuz travmaları sonrasında da görülebilir.

Donuk Omuz hastalığının tanısı nasıl konur?

Hastanın fizik muayene bulguları ve şikayetleri tanı koymak için yeterlidir. Bazen omuz yırtığı ve sıkışması ile birlikte olabilir yada karışabilir. Bu durumda görüntüleme yöntemlerinden yaralanılabilir. Röntgen ve MR kullanılarak diğer hastalıklar dışlanmaya çalışılır.

Donuk Omuz hastalığının tedavisi nasıl yapılır?

Bu hastalığın tedavisinde amaç ağrıyı azaltmak ve omuzun hareket açıklığını sağlamaya çalışmaktır. Bunun için egzersizlerden yararlanılır. Fakat hastaların ağrı fazla olduğundan bu egzersizleri yapmaları oldukça güçtür. Bu nedenle bize yardımcı yöntemler şunlardır:

– İlaçlar: Halk arasında ağrı kesici ilaçlar denilen ama aslında enflamasyon baskılayan ilaçlardan yararlanmak gerekir.

– Fizik Terapi: Ağrının azaltılmasında ve eklem hareket açıklığının sağlanmasında oldukça yararlıdır.

– Steroid enjeksiyonu: Tedavide oldukça etkindir. Enflamasyonu çok kuvvetli baskılar. Ağrıyı azaltır. Bununla birlikte hasta egzersizlerini daha rahat yapabilir.

Donuk Omuz hastalığında tedaviden yanıt alınamadığında neler yapılabilir?

4-6 ay yukarıda bahsettiğimiz tedavilerden yarar görmeyen hastalara elle manupilasyon yada cerrahi tedavi planlanması gerekir.

– Elle manupilasyon: Hasta anestezi altıda iken farklı yönlere hareket ettirilerek sıkılaşan eklem kapsülü açılmaya çalışılır. Sonrasında hasta yine fizik terapi ve egzersizler ile eklem hareket açıklığını korumaya çalışır.

– Artroskopik cerrahi: Kapalı ameliyat ile eklem kapsül yapışıklığı açılarak eklem hareketleri arttırılmaya çalışılır. Ameliyat sonrası fizik terapi ve egzersiz uygulanır.

Nasıl korunabiliriz?

Donuk omuz hastalığı uzun süreli hareketsiz kalan omuzlarda ortaya çıkar. Bu nedenle omuza darbe gelmesini ve sabit kalmasını önlemek gerekir.